Home

Referat instrumente de evaluare

INSTRUMENTE DE EVALUARE -referat- 8 iulie 2018, 08:24. 0 stele | 0 review-uri. Evaluarea didactică este o componentă esențială a procesului de învățământ, alături de predare şi învățare şi furnizează informații despre calitatea şi funcționalitatea acestora 3.5. METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE Obiectivele unităţii de învăţare nr. 5 Pe parcursul şi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare, cursanţii vor fi capabili: să definească noţiunile cheie, specifice acestei unităţi de învăţare; să utilizeze/opereze cu aceste concepte în diverse contexte de instruire, metodice etc.; să argumenteze rolul metodelor.

Referat Instrumente si Forme de Evaluare pentru Facultate. Omul prin natura sa psihologica are nevoie permanenta de a se autoevalua sau de a fi evaluat prin diferite mijloace Metode si instrumente de evaluare Laslo Livia Gradinita cu program normal Soard, com Vanatori Evaluarea ne permite să ne pronunţăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne. METODE CLASICE DE EVALUARE VERSUS METODE MODERNE DE EVALUARE Ioana Carmen IUHOS, Carmen BAL CLASSICAL METHODS FOR EVALUATION VERSUS MODERN METHODS OF EVALUATION This article is intended as an analysis related to the use of classical and modern methods for assessing student centered. A comparison between the two types of methods Principalele calitati ale instrumentelor de evaluare: In elaborarea instrumentelor de evaluare trebuie sa se tina seama de urmatoarele calitati ale unui test: -Validitatea unui test,care poate fi de mai multe tipuri si anume: * de continut. * de construct (alcatuire) * de concurenta. * predictiva. *de fatada. -Fidelitatea

Strategiile de evaluare reprezinta modulri de alegere si combinare a metodelor, tehnicilor si probelor de evaluare a randamentului scolar. Metodele de evaluare. Sunt cai, instrumente, modalitati de actiune, prin intermediul carora, evaluatorul obtine informatii in legatura cu randamentul scolar al elevilor, cu performantele acestora Fisele de lucru sunt unul dintre cele mai utilizate instrumente de evaluare curenta. Profesorul stabileste obiectivele vizate. Formuleaza itemi de evaluare variati. Coreleaza numarul si complexitatea itemilor cu timpul efectiv de lucru. Realizeaza un aspect gra c placut, atractiv Un instrument de evaluare complex, portofoliul, poate fi particularizat în funcţie de capacitatea şi ritmul de învăţare al fiecărui elev. Alături de referat, reprezintă un instrument de evaluare tot mai agreat, înlăturând tensiunea şi stresul provocate de metodele de evaluare tradiţionale, dar fără a le înlocui în totalitate portofoliului, al hărţilor conceptuale care în afara faptului că reprezintă importante instrumente de evaluare, constituie în primul rând sarcini de lucru a căror rezolvare stimulează învăţarea de tip euristic. Strategiile alternative pot include lucrări scrise şi revizuite, analize orale referitoare la. INSTRUMENTE ON-LINE DE ÎNVĂȚARE PROF. COTEA IONELA MANUELA profesorilor a unor modalităţi moderne de predare şi evaluare, încurajarea comunicării pe teme didactice prin intermediul forumului. Printre cele mai importante şi utile secţiuni amintim: lecţii virtuale, referate online, jocuri, download gratuit a unor prezentări.

Instrumente de evaluare pe baza standardelor a activitatii cadrului didactic din invatamantul primar - Instrumente de evaluare pe baza standardelor a activitatii cadrului didactic din invatamantul primar 1. Fisa de evidenta a formelor de evaluare a :: Didactic Instrumente Didactic.ro. (referat) Evaluarea prescolarilor (referat) 24 martie 2007, 12:29. Evaluarea prescolarilor (referat) Care credeți că sunt cauzele predominante ale eficienței scăzute a procesului de predare-învățare-evaluare desfășurat online Evaluarea Performantei. Sa va omor din prima, incep cu o definitie a performantei: Performanta inseamna atat comportamente, cat si rezultate. Comportamentele emana de la performer si transforma performanta din notiune abstracta in actiune concreta. Nefiind doar instrumente de obtinere a unor rezultate, comportamentele sunt, prin ele insele. Tehnici si instrumente de evaluare a randamentului scolar la matematica, in ciclul primar: document util pentru elaborare de lucrari de licenta, diploma, proiecte, disertatie, referate, et 3.Metode, tehnici și instrumente moderne de evaluare; Metodele şi tehnicile moderne de evaluare (hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaţia, Se pot diferenţia două tipuri de referate

Realizarea demersului didactic la educatie fizica

Referat.ro - Referate pentru scoala. Peste 15000 de referate Referate structurate pe categorii si clase, lucrari de licenta, cursuri, seminarii, laboratoar Acest referat descrie Evaluarea Performantelor Profesionale. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier pdf de 96 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte

3 1.1. Procesul de învăţământ, ca relaţie de predare - învăţare - evaluare Procesul de învăţământ reprezintă un ansamblu de acţiuni exercitate în mod conştient şi sistematic de cătr Evaluarea in invatamantul universitar 1. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Cu titlu de manuscris C.Z.U.: 378.124 PLATON CAROLINA TEORIA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL UNIVERSITAR Specialitatea 13.00.01 - Pedagogia generală Teză de doctor habilitat în pedagogieConsultant ştiinţific: dr. hab. ped., prof. univ. Vladimir GuţuAutor: Carolina Platon CHIŞINĂU 200

Pentru învățare, conținutul on-line dar și filmulețele de pe Youtube pot fi îndeajuns pentru a oferi evaluatului șansa de a se pregăti. Instrumente de evaluare. Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. Voi încerca o analiză a acestora pe metodele de evaluare Acest referat descrie Evaluarea Performantelor Scolare. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.. Domeniu: Pedagogi

INSTRUMENTE DE EVALUARE -referat- marian_dorin 08

3.5. Metode, Tehnici Şi Instrumente Moderne De Evaluar

Referat instrumente si metode de evaluare la educatie muzicala in invatamantul primar - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Referat instrumente si metode de evaluare la educatie muzicala in invatamantul primar. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Referat instrumente si metode de evaluare la educatie muzicala in invatamantul primar Instrumente de evaluare. Dintre instrumentele folosite trebuie menționată platforma 24.edu sau Zoom pentru livrarea conținuturilor și organizarea activităților. Zoom are o variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al. Instrumente de evaluare: Metode traditionale de evaluare: pentru elaborarea probelor, profesorul va avea in vedere urmatoarele intrebari: referate bazate pe descrierea unor activitati desfasurate in clasa si pe analiza datelor obtinute in urma acestei activitati / experiment

Referat: Instrumente si Forme de Evaluare (#395899) - Gradu

(DOC) Metode si instrumente de evaluare Cristiana Criss

Referat Metode alternative de evaluare C - portofoliul

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare. Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor sau clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora Metode şi instrumente de evaluare, Bucureşti, 2000. Cucoş, C-tin. Probleme de docimologie didactică, în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Iaşi, Editura Polirom, 1998 Forme si tipuri de evaluare. Verifică achiziţiile, performanţele, rezultatele învăţării, produsul, prin raportare la normă. Norma reprezintă o medie statistică a performanţelor curente ale unui grup (generaţie de elevi) care realizează în cadrul aceloraşi sarcini de învăţare, o performanţă medie aşteptată Lucrarea este structurata pe trei capitole. În primul capitol am prezentat aspecte generale ale evaluării didactice: de când a început să fie folosită, cum a evoluat conceptul în timp, care este rolul evaluarii. În al doilea capitol am prezentat care sunt metodele traditionale şi alternative care pot fi folosite în procesul de evaluare Raportul de evaluare in cadrul unei societati comerciale. Lucrare de licenta despre Raportul de evaluare in cadrul unei societati comerciale Pricipalul domeniu de activitate al societatii este reprezentat de grupa 361: Productia de mobilier, iar activitatea principala este codul CAEN 3614: Productia altor tipuri de mobilier, pe langa care societatea se ocupa si de Productia mobilierului.

7 instrumente de management al calitatii, 7 quality basic tools. Aceste ramuri ale diagramei, sunt orientative, și nu sunt obligatorii. Fiecare companie își poate stabili propriile ei ramuri, pe care se pot căuta apoi posibilele probleme 3.1.3. Planul de gestionare a riscurilor în perioada post-implementare a proiectelor..108 3.2. Managementul proiectului - probleme privind procesele de monitorizare și evaluare identificate în perioada de programare 2007-2013

 1. Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar se realizează anual pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi are două componente: autoevaluarea; evaluarea potrivit fişei postului şi a.
 2. La final, Ghidul cuprinde un set de studii de caz, instrumente de lucru şi modele de bună practică utile beneficiarilor acestuia în domeniul tematic de referinţă. De asemenea, propune o Art. 16 Obiectivitate în evaluare / Obiectivitate şi responsabilitate în luarea deciziilor 49 Art. 16
 3. 3.3.b. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare (portofolii / referate/ proiecte, platforme etc). Un exemplu de portofoliu /referat sau proiect al elevilor PP 2 3.4.Promovarea autoevaluării şi interevaluării. 3.4.b. . Includerea interevaluării ca 3.4.a
 4. imal
 5. EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR CLASA I 3 GHID METODOLOGIC MECD Metodologia evaluării criteriale prin de- scriptori, clasa I ECD Evaluare criterială prin descriptori EI Evaluare inițială ES Evaluare sumativă EA Evaluare anuală EFE Evaluare formativă în etape EFP Evaluare formativă punctuală EFI Evaluare formativă interactiv

Referat: Principalele Calitati ale Instrumentelor de

 1. Metode şi tehnici de evaluare în ciclul primar . Clasificarea cea mai des utilizată este aceea care distinge următoarele metode şi instrumente de evaluare (Stanciu, M., 2003, p.283-284): A. Metode şi instrumente tradiţionale. 1. Probele orale: a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); b) cu suport vizual
 2. Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala
 3. Metode de evaluare scolara : 27 kb: 19 : Referat despre Metode de evaluare scolara - metodele de evaluare sunt complementare, fără a se putea afirma că metodele tradiţionale sunt depăşite, iar cele alternative reprezintă unicul reper metodologic; - ele trebuie utilizate în str&a

Evaluarea didactica - Documente, referate, proiect

de evaluare furnizează informaŃii despre nivelul de pregătire al elevilor la sfârşitul unei etape de instruire. Cele mai întâlnite forme de evaluare sumativă sunt: lucrările scrise (tezele), testele, examenele. Evaluarea sumativă se concentrează mai ales asupra elementelor de permanenŃă ale aplicării unor cunoştinŃ metodologic de monitorizare/evaluare a copiilor ca instrument de lucru pus la dispoziția cadrelor didactice. Pentru a asigura o monitorizare i o evaluare eficientă a dezvoltării copilului, care va ș influiența calitatea educaţiei la vârsta timpurie se propune Metodologia de monitorizare ş Catedra de limba si literatura română, prof. Nănuț Claudia- Catedra de limba engleză și prof. Cincă Ştefan-Catedra de limba franceză) s-au straduit să utilizeze cat mai multe mijloace moderne în procesul de predare-invatare-evaluare, in scopul savarsirii unui invatamant de calitate si a unui demers didactic de exceptie, inovator. ##### motivare: activitatea elevilor prin formele de întăriri pozitive şi negative; ##### evaluare: măsura în care scopurile şi obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de. evaluare sumativă, prin prelucrări statistice ale datelor recoltate şi prin elaborarea sintezei aprecierilor finale Procedura de evaluare se face de obicei anual, de catre managerii de resurse umane, insa se poate face si semianual sau trimestrial, de catre managerii de departament, pentru a putea identifica punctele forte si cele mai putin performante, in vederea imbunatatirii modului de lucru si a productivitatii

Metode moderne, alternative, de evaluare - referatul şi

Instrumente de autoevaluare inovative de evaluare a elevilor in scoala (teorie) si in unitatile sanit partenere (practica) unor aptitudini specifice asistentului referate, caietul de practica Realizarea cu finantare externa Rezultatele Obţinutepe parcursul anului scola Peste 100 de instrumente online utile în educaţie. 13 iulie 2020. 5 octombrie 2020. Mirela Roşioru aplicaţii didactice, online, platforme, şcoala online. Deoarece nu am găsit grupate coerent multitudinea de aplicaţii online utilizate în învăţământ, am ordonat alfabetic, într-o listă consistentă deşi non-exhaustivă, peste 100.

Instrumente de evaluare pe baza standardelor a activitatii

 1. completat de volumul Principiile de evaluare a concurenţei, care oferă o introducere în Checklist-ul de concurenţă, şi ilustrează beneficiile concurenţei şi demonstrează cum unele guverne evaluează efectele politicilor asupra concurenţei. Cele două volume constituie Setul de instrumente de evaluare a concurenţei. Material
 2. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare a activității didactice în mediul școlar și în mediul online (portofolii/ referate/ proiecte) 1p Folosirea unor modele de teste folosite la nivel național (exemplu modelele de teste de la evaluarea inițială sau teste model pentru bacalaureat) 1
 3. Resurse Evaluare (detalieri de conţinut, cele necesare cuplării la baza proprie de cunoaştere a elevului) se trece numai numărul de ordine din programa școlară. pot fi cele din programa şcolară nemodificate, modificate sau pot fi nou create de profesor. specificări de timp, de loc, forme de organizare a activităţii, metode didactice etc

Evaluarea prescolarilor (referat) Didactic

de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică 2.4.d. Întocmirea documentaţiei specifice organizării şi desfăşurării unor activităţi extracurriculare (procese verbale, rapoarte, analize etc.) 0.5 2.4.e. Participarea la acțiuni de voluntariat 25 2.5. Formarea deprinderilor de studi Testare şi evaluare psihologică Program de Master: Managementul Resurselor Umane DENUMIRE CURS SEM. CURS / SEM EVALUARE CREDITE CADRE DIDACTICE Testare si evaluare psihologica I 1+1 E1 7,5 Lect. Univ. Dr. Mara Stan FISA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Testare si evaluare psihologica Anul de studiu I Semestrul* I Tipul de evaluare finală (E / V Imagistica medicală este tehnica și procesul de imagistică a interiorului unui corp pentru analize clinice și intervenții medicale, precum și reprezentarea vizuală a funcției unor organe sau țesuturi ().Imagistica medicală urmărește să dezvăluie structurile interne ascunse de piele și oase, precum și să diagnosticheze și să trateze boala Sistemul de management al calității (SMC) este definit ca fiind un sistem de management prin care se orientează și se controlează o organizație în ceea ce privește calitatea. În același standard (SR EN ISO 9000) este dată o definiție mai extinsă: Sistemul de management al calității este acea parte a sistemului de management al organizației , orientată către obținerea.

Evaluarea Performantei Ghid de teorie si practica in

 1. Adresă // Telefoane Centrală. Ministerul Educaţiei. Str. General Berthelot 28-30 / Sector 1 / 010168 / Bucureşti Tel. Centrală: 021/405.62.00 & 021/405.63.0
 2. at elaborarea unui număr din ce în ce mai mare de instrumente interactive online (instrumente electronice), iar sectorul securității și sănătății în muncă (SSM) nu este străin de această tendință. Mulți actori SSM.
 3. Metode si instrumente complementare de evaluare. La disciplina religie, Portofoliul constituie un instrument de evaluare care include experienţa şi rezultatele obţinute prin celelalte metode de evaluare, 2019 AN OMAGIAL referat conferinta 11.06.2019 (1) 2019 Rezultate OLIMPIADA RELIGIE Faza judeteana clasele V.
 4. arilor. 1Mart. 3 - 7Sala. 93Mijloace de analiz ale structurii motriciti
 5. c) Obiectivitate: este asigurată prin alegerea tehnicilor și procedeelor de evaluare psihologică fidele și valide. Psihologul va folosi numai instrumente de evaluare ale căror caracteristici tehnice (validitate şi fidelitate) au fost stabilite, care deţin etalon pentru membrii populaţiei vizate şi sunt însoţite de manualul acestora

Licenta / referat: Tehnici si instrumente de evaluare a

O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo Evaluarea obiectiva se caracterizeaza prin folosirea unor tehnici speciale de masurare aunor trasaturi , a unei performante, a unei prestatii, a unei experiente.Ea necesita crearea unor instrumente de culegere a datelor si de comparare deliberata a comportamentului copilului cu un anumit standard acceptat.Acest tip de evaluare presupune.

Evaluarea Școlară - Repere Conceptuale, Tendințe De

Metode de evaluare a riscurilor - principalele metode apriorice. Criteriile si metodele de evaluare s-au dezvoltat in pas cu evolutia generala a conceptului de securitate a muncii. Exista doua posibilitati de evaluare a nivelului de risc, respectiv de securitate a muncii, intr-un sistem: - evaluare postaccident/boala profesionala (a. Prin metoda de cercetare se intelege modeul de cercetare, sistemul de reguli si principii de cunoastere si de transformare a realitatii in obiective. Tehnicile de cercetare, subsumate metodelor se refera la demersul operational al abordarii fenomenelor de studiu. Un exempu ar fi faptul ca ancheta reprezinta o metoda, iar chestionarul sau interviul o tehnica DE ÎNVÂŢĂMÂNT ROMÂNESC formele de realizare a instruirii şi modalităţile de evaluare. Drumul parcurs pentru atingerea obiectivelor educaţionale constituie metoda didactica. De asemenea se dezvoltă abilitatea de a folosi instrumente digitale pentru a produce, prezenta şi înţelege singuri informaţii complexe; abilitatea.

Referat.ro - referate, lucrari de licenta, sinteze pentru ..

-Analizaţi instrumentele de evaluare în funcţie de tipul de caz şi de etapa de instrumentare a acestuia. -Elaboraţi un tabel în care să refrelctaţi tipul de evaluare în funcţie de tipul de caz; -Promovaţi simulări în baza studiilor de caz: etapa de evaluare. 4. Intervenţia în asistenţa socială 4 4 2 2 1 Proiectarea activității didactice: planificarea calendaristica, proiectarea unei unități de învățare 4. Tipuri de lecții. Proiectarea unei lecții Capitolul II. Strategii didactice utilizate in procesul de predare-invatare-evaluare. 1. Metode de învățare (tradiționale si centrate pe elev) 2

Referat Evaluarea Performantelor Profesionale < Psihologie

Evaluarea in invatamantul universitar - SlideShar

Câteva aspecte despre evaluarea on-line - Valy Greavu

 1. METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE 9.1. Scopul metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare în optimizarea procesului de învăţământ Evaluarea este o activitate complexă de.
 2. Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS. Au fost elaborate şi implementate instrumente care sprijină optimizarea deciziilor privind proiectarea, organizarea şi derularea programelor de studiu. L a nivelul programelor de studiu exist
 3. Evaluarea sumativă a componentei Pachetul Minim de Servicii a proiectului demonstrativ Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii implementat în România, în perioada 2014-2018 Raport de evaluare Iunie 201
 4. Evaluare națională Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) 3,178,982 accesări Bacalaureat 2,477,024 accesări Politica privind cookies 2,129,874 accesări Cursurile anului şcolar 2016-2017 încep luni, 12 septembrie 2016 1 accesări Învățământ liceal 1 accesăr
Definirea obiectivelor, efectelor si rezultatelor concreteReferat Echipamente de BirouInvestigarea proprietatilor mecanice ale filmelor subtiri

Referat Evaluarea Performantelor Scolare < Pedagogie (#83985

instrumente de evaluare, materiale privind managementul clasei etc. Impact. În anul 2012, 1100 de elevi de gimnaziu și liceu din 10 județe au intrat într-un program de pilotare a Învățării fizicii prin investigație. După un an, în 2013, am măsurat progresele lor folosind statistica și un design experimental uzual în științele. 7 . Alte instrumente utilizate în evaluarea psihologică: interviul, observaţia, testele situaţionale, testele proiective 8. Integrarea rezultatelor la testele psihometrice în evaluare şi redactarea raportului de evaluare 9. Inventare de personalitate: CPI, NPQ, NEO PI R 10. Baterii de teste psihometrice de aptitudini: WAIS, BTPAC, MAB 11 Aplicatii online si resurse. O lista utila de salvat in calculator. S-au adunat multe informatii si multe aplicatii online si resurse. Un efort comun, global, tacit al colegilor inimosi din tara, al celor ce sustin webinarii a facut sa apara o lista lunga cu tot felul de instrumente utile nu doar in predarea online, ci si in viata de zi cu zi a unui profesor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică. 3.3.a. Folosirea unor fişe de lucru/chestionare. 1 1 3.3.b. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare (portofolii /referate/ proiecte). 1 1 3.3.c. Folosirea unor modele de teste folosite la nive

Licenta Aplicatie Web - Chestionar de Evaluare alProiect Proiect tematic - Primavara

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (transport, energie, mediu) 2014 - 2020 , MMAP pune la dispoziţia publicului varianta revizuită a următoarelor documente: proiectul de program. raportul de mediu elaborat pentru acesta. rezumatul non-tehnic al raportului de mediu Metode alternative de evaluare in invatamantul primar. Acest articol este un extras din lucrarea mea de licenta. Metode si instrumente de evaluare in ciclul primar baciu ana andreea. Metode alternative de evaluare in invatamantul primar. Metode interactive de grup in invatamantul primar avantaje si limite. Directii de perfectionare a evaluarii Bine ati venit pe Blogul ExamenulTau.ro!Aici veti gasi informatii utile despre Examenul de Evaluare Nationala, clasa a VIII-a, admiterea la liceu, sfaturi de invatare si multe altele. Testele si meditatiile online la matematica si romana care se regasesc in platforma ExamenulTau.ro va vor ajuta sa intrati la liceul dorit! Mult succes Compararea, combinarea informatiilor similare colectate din diferite surse. Comunicareaunei anumite audiente, prin utilizarea unui limbaj scris. Dezvoltarea (expandarea) propriei cunoasteri. TS -cautarea online poate oferi o varietate de informatii pentru invatare. accesarea informatiilorcare nu sunt disponibile pe plan local Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev: 20: 4. Managementul clasei de elevi: 4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile.